Spółdzielnia Socjalna Czersk - powstała 4 kwietnia 2016r.  z inicjatywy Gminy Czersk.
Członkami założycielami są Gmina Czersk, Fundacja BESOCIAL oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych.

 
Dnia 04.04.2016 roku SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZERSK  otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest  prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej integracji jej członków, zawodowej reintegracji jej członków oraz środowiska lokalnego. Aktualnie najważniejsze zadania SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ CZERSK to działalność usługowa związana z przygotowaniem materiałów do druku, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych oraz elektronicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. W miarę rozwoju spółdzielni mamy zamiar poszerzać zakres oferowanych przez nas usług. Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu wymienionych przez nas zadań lub chcesz nawiązać współpracę zapraszamy serdecznie do kontaktu.
Spółdzielnia Socjalna Czersk

ul. Dworcowa 15

89-650 Czersk

tel. +48 724 028 444
tel. +48 570 084 823

Siedziba Biura Zarządu:

ul. Starogardzka 48

89-650 Czersk

Godziny Otwarcia Biura:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00Email : spoldzielniaczersk@gmail.com, sspoldzielnia@gmail.com

Administratorem danych osobowych na stronie http://spoldzielniaczersk.pl jest Spółdzielnia Socjalna Czersk z siedzibą w Czersku przy ulicy Dworcowej 15.